4. Resistance (Otpor)

Nakon povratka sa Kobola, Tyrol je odmah prebačen u pritvor, gdje ga ispituje pukovnik Tigh. Iako Tyrol govori da ne bi nikad učinio nešto protiv flote, Tigh mu ne vjeruje zbog njegove prijašnje ljubavne veze sa Sharon Valerii i baca ga u ćeliju skupa sa njom. On joj govori da ga se kloni. Na Caprici, grupa ljudi promatra Hela i Starbuck, a uskoro počinju pucati jedni po drugima, misleći da su ovi drugi Cyloni.

Cally razgovara sa Baltarom i prijeti mu da će reći što je učinio Crashdownu na Kobolu ako ne spasi Tyrola. Baltar odlazi u zapovjedni centar gdje pokušava Tighu opravdati činjenicu da njegov test nije pokazao kako je Valerii Cylonka. Baltar ističe da je potpredsjednik Kolonija, no Tigh mu odgovara da je uveo opsadno stanje te da trenutačno nije ništa. Gaeta govori Tighu da dosta brodova iz flote odbija opskrbiti Galacticu raznim resursima. Nakon završetka smjene, Apollo kreće prema pritvoru, a putem susreće Duallu koja ga obavještava o stanju njegova oca.

U razgovoru sa svojom ženom Ellen, Tigh se žali na problem sa opskrbom, govoreći da želi stvari riješiti mirnim putem, no ona mu govori da to nije muški način, te da treba stvari riješiti čvrstom rukom. Na Caprici, Helo i Starbuck su okruženi. Počinju razgovarati, ispostavlja se da su naišli na ekipu sportaša, igrača "piramide", koji su se u vrijeme napada našli u planinama. U pritvoru, Apollo govori predsjednici da još ima potpore u floti, a ona ima loš predosjećaj.

Tigh odlučuje poslati marince na svaki brod koji odbija suradnju. Grupa marinaca odlazi na civilni brod Gideon, gdje nastaje kaos. Misleći da su napadnuti, ubijaju četiri civila. Kad Roslin to sazna, shvaća da bi se flota mogla podijeliti, pa govori Leeju da je treba što prije odvesti sa Galactice. Ellen i Saul Tigh se počinju svađati, no uskoro počinju voditi ljubav. Baltar dolazi u zatvor i daje Tyrolu injekciju kojom prekida rad njegovih organa. Dok vrijeme ističe, Baltar pita Valerii koliko ima Cylona u floti. Očajna, priznaje - ima ih osam.

Lee pokreće svoj plan za bijeg - pomoću Dualle zatvara jedan hodnik, a ostali odvode predsjednicu i svećenicu Eloshu na izvidni brod. Billy odbija otići s njom, jer ne želi biti dijelom građanskog rata. Tigh saznaje da je jedan brod pobjegao i ima priliku uništiti ga dok ide prema brodu Cloud Nine, no sve ostaje na jednom pucnju upozorenja. Predsjednica tamo susreće Toma Zareka, glavnog pomagača u njezinom bijegu. Na Galactici, usred svađe Tigha i žene ulazi Adama. Pukovnik mu priznaje da je dobro zakomplicirao stvari, a on mu govori da će ih zajedno ispraviti. Dok stražari odvode Valerii na testiranje kod Baltara, iz razjarene gomile iskače Cally i pištoljem je ubija. Na samrti u Tyrolovim rukama, Valerii mu govori da ga voli.