Caprica City

Najveći grad na Caprici, centar civilne uprave za tu i ostalih jedanaest kolonija, dom izvršnoj, zakonodavnoj i sudskoj vlasti. U njemu se nalazi i ured Predsjednika [Epiphanies].

Prije cylonskog napada, Caprica City je bio dom za oko 7 milijuna ljudi. Nalazio se uz ocean, s visokim i blještavim tornjevima, podjeljen rijekom koja je vodila od jezera iza grada do oceana. Velika svemirska luka u gradu povezivala je cijelu Capricu sa ostalim kolonijama, dok su brežuljci iza grada pružali utočište za poznate osobe, poput doktora Gaiusa Baltara.

Caprica City je bio okružen s više manjih naselja, jedno od njih se zvalo Oasis [Miniserija].