Kobol

Kobol je prema legendi matični planet originalnih trinaest plemena čovječanstva, na kojemu su ljudi živjeli u harmoniji sa bogovima Kobola. To je raskošan svijet sastavljen od mora i kontinenata, na kojem su se kasnije prostirale velike površine šuma, livada i trava. Nalazi se u sektoru 218 [Kobol's Last Gleaming, prvi dio].

Sjedište moći Kobola bilo je u Gradu bogova na sjevernoj hemisferi. Njime su vladali forum, hram i operna zgrada [Kobol's Last Gleaming, prvi dio], strukture koje su duplicirane na Caprici u gradu Delfiju.

Veliki Egzodus
Veliki egzodus dvanaest plemena s Kobola dogodio se oko 2000 godina prije napada Cylona na Dvanaest Kolonija. U to vrijeme dvanaest plemena su se sa tog planeta zaputili u novi zvjezdani sustav. Poznato je da je trinaesto pleme napustilo Kobol otprilike 400 godina nakon toga te krenulo tražiti Zemlju. Čini se da su Bogovi također napustili Kobol, no vrijeme odlaska nije točno poznato.

Nejasno je da li su svi Bogovi napustili Kobol u to vrijeme, iako Sveti Svitci kažu da je Atena počinila samoubojstvo tužna zbog odlaska plemena, što nam sugerira da je barem nekoliko ljudi ili bogova ostalo da bi posvjedočili njezinoj smrti, pokopali je, a potom i sami napustili Kobol.