startrek.sfcentar.com | svemir.org | stargate.sfcentar.com | farscape.sfcentar.com | saab.sfcentar.com | forum.sfcentar.com

 Borbeni informacijski centar
Verzija za ispis | Članak je pročitan 34 puta | Ovaj članak čitate 1. put

Središnje mjesto borbene krstarice Galactica jest njen borbeni informacijski centar (eng. Combat Information Center – CIC). Pojednostavljeno rečeno, radi se o brodskom mostu iz kojega se nadziru svi ključni brodski sustavi i izdaju zapovijedi. Sve krstaričine taktičke i navigacijske operacije upravljaju se i nadziru iz BIC-a. BIC je prostorija kružnog oblika, smještena duboko u "glavi" krstarice, na mjestu gdje se spajaju glavna oplata i središnji dio krstarice. Riječ je od dvoetažnom kompleksu sa tri ulaza koji se zatvaraju tijekom uzbune.

BIC je podjeljen na nekoliko dijelova i to:
1. Centar za zapovjedništvo i nadzor
2. Komunikacijska postaja
3. Postaja za kontrolu štete
4. Kormilarska postaja
5. Taktička postaja
6. Prostorija za upravljanje naoružanjem

Centar za zapovjedništvo i nadzor
Smješten je u sredini BIC-a. Radi se o velikoj šesterokutnoj konzoli osvjetljenoj odozgo. Navedena konzola ne posjeduje sjedalice pa časnici stalno stoje na nogama. Odatle zapovjednik krstarice i njegov prvi časnik nadziru trenutno stanje, razrađuju taktičke planove i izdaju zapovjedi osoblju BIC-a. Iznad glavne konzole smješten je skup monitora, takozvana dradis-konzola. Dradis se nalazi unutar cilindričnog oklopa i spušta se prema glavnoj konzoli kada se ukaže potreba za to. Ovi monitori u svakom trenutku pružaju sve raspoložive informacije neophodne za donošenje zapovijedi.

Komunikacijska postaja
Smještena je u lijevom dijelu BIC-a, tik do Centra za zapovjedanje i nadzor, a nadzire i upravlja svim komunikacijma, kako između BIC-a i lovačkih letjelica (eng. vipers), tako i između BIC-a i civilnih brodova i pojedinaca. Osim toga, u suradnji sa taktičkom postajom, autorizira signale brodskih transpordera čime potvrđuje radi li se o prijateljskoj ili, pak, neprijateljskoj letjelici. Ukoliko se ispostavi da neka od letjelica nije odaslala ispravan signal ili izađe na vidjelo kako je isgnal neprijateljski, komunikacijski operater odmah alarmira taktičku postaju i zapovjednika . Komunikacijska postaja povezana je sa glavnim brodskim računalom u kome su pohranjene se kolonijalne šifre za prepoznavanje. Dočasnica Anastasia Dualla glavni je komunikacijski časnik na Galactici.

Postaja za kontrolu štete
Smještena je u krajnjem lijevom dijelu BIC-a, a za njom se uglavnom ne nalazi niti jedan član posade. Sastavljena je od niza računala za kontrolu štete koja su povezana sa brojnim senzorima smještenim diljem broda. Središnji dio postaje je veliki zaslon na kojemu različita svjetla prikazuju stanje u pojedinim brodskim odjeljcima. Zapovjednik može narediti časniku za kontrolu štete da putem konzole poduzme niz akcija u cilju ograničavanja štete nastale uslijed neprijateljskog napada ili nekog drugog razloga, počevši od zatvaranja oštećenih odjeljaka pa sve do koordinacije i upravljanja servisnim timovima. Logično je za pretpostaviti kako druge postaje za kontrolu štete, smještene izvan BIC-a (poput stražnje postaje za kontrolu štete), imaju slične funkcije a kako bi mogli nadomjestiti BIC-ovu postaju za kontrolu štete kada je ona onesposobljena.

Kormilarska postaja
Borbena krstarica leti svemirom na način sličan plovidbi podmornica u moru. Za navigaciju se koriste podaci o koordinatama dobivenim putem dradisa i ostalih senzora. Kormilari upravljaju krstaricom pomoću niza kontrolnih mehanizama smještenih na konzoli, a u skladu sa naredbama glavnog zapovjednika i prvog časnika.

Taktička postaja
Taktički časnik zasigurno je najzaposlenija osoba u BIC-u, posebice u borbenim uvjetima kada ima zadatak stalno izvještavati zapovjednika o statusu bitke. Pritom kombinira podatke sa dradisa i ostalih kontrolnih mehanizama, uključujući računalne sustave. Upravo je taktički časnik onaj koji najčešće prvi uviđa mogućnost neprijateljskog napada i o tome izvještava zapovjednika i posadu kroz dizanje uzbune prvog ili drugog stupnja. Budući da računala na Galactici nisu umrežena, taktički časnik ima zadatak ručnog prikupljanja informacija s raznih računala (računalo za kontrolu paljbe, navigacijsko računalo, računalo za nadsvjetlosni skok i glavno računalo) i prosljeđivanja navedenih osoblju BIC-a. Na sreću, većina osoblja BIC-a i sama vidi većinu informacija pa ih taktički časnik ne mora obavještavati o svemu. No, ipak mu ostaje obveza informiranja zapovjednika o svim taktičkim promjenama, kao i tumačenje dotičnih promjena. Osim toga, taktički časnik zadužen je za održavanje i popravke svih Galactičinih središnjih računala. Dok kormilar vozi brod, taktički časnik je onaj koji izračunava koordinate za nadsvjetlosne skokove i to ne samo za Galacticu nego i koordinira skokove za čitavu flotu koja se sastoji od preko 70 civilnih brodova, a u cilju održavanja flote na okupu, u blizini [/i]Galactice[/i]. U blizini taktičke konzole nalaze se taktički stol i ploča gdje zapovjednik i njegovi časnici razrađuju napredne borbene i strateške planove. Poručnik Felix Gaeta taktički je časnik na [/i]Galactici[/i]. Riječ je o iznimno sposobnom časniku kojeg krase mirnoća i pouzdanost.

Prostorija za upravljanje naoružanjem
Smještena je ut taktičku postaju i nije vidljiva na prvi pogled, a njoj je posebice živo tijekom borbenih situacija. Odatle se upravlja krstaričinim topovskim baterijama i ostalim obrambenim mehanizmima. U slučaju da su prostorija za upravljanje naoružanjem i/ili BIC onesposobljeni, kontrolu nad krstaričinim naoružanjem preuzima pomoćna kontrola naoružanja (eng. Auxiliary Fire Control), smještena u prednjem dijelu krstarice.

Autor : Miroslav Bartulović


 

"Želim da izvadiš svoje oružje... I prostrijeliš glavu admiralici Cain." Admiral Adama, Kari Thrace (Resurrection Ship, prvi dio)
 

 

 

 


2 trenutno online
120,106 posjeta
8 posjeta danas
156 članaka
250 vijestiNo posts found in selected forum category.