startrek.sfcentar.com | svemir.org | stargate.sfcentar.com | farscape.sfcentar.com | saab.sfcentar.com | forum.sfcentar.com

 Uredništvo
 
Ranko Čop
Ivan Ačkar
 
 

Osoblje
 
Miroslav Bartulović
Darko Kučko
Dino Parčina Rešić
Kristina Bogović
Ivan Karaula
Vedran Margan
Igor Terzić
Vladimir Vince
Tea Parčina Rešić
 
 

Počasni
 
Marko Tica
 
 
 
Programiranje i dizajn : Boris Rafailović
 
 

"Govorimo o mome djetetu, gospodine. Dijelu mene. Ali izgleda da ga je lakše ubiti kad ga nazivate Cylonom." Helo o Adaminoj odluci (Epiphanies)
 

 

 

 


2 trenutno online
117,969 posjeta
5 posjeta danas
156 članaka
250 vijestiNo posts found in selected forum category.